Kwaliteit Zorggroep Vitez
 

De intentie van Zorggroep Vitez is om goede zorg te bieden, die aansluit bij de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten van deze zorg.


Klachten?
Bij het verlenen van goede zorg past ook de goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van Zorggroep Vitez.

Wanneer er sprake is van onvrede over de zorg en diensten van Zorggroep Vitez, worden deze in eerste instantie met uw persoonlijk begeleider of coördinator besproken. Met hen wordt gekeken naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk is kan de klacht worden voorgelegd aan de Manager Zorg.


Klachtafhandeling conform de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

Wanneer je er samen niet uitkomt, dan kun je, jouw vraag/klacht neerleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

Deze is bereikbaar op telefoonnummer: 06-48 44 55 38
Het emailadres: bemiddeling@quasir.nl

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 heeft iedereen die in een zorginstelling woont recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang.

Binnen regio Drenthe is Quasir door de Zorgkantoren aangewezen als vertrouwenspersoon. Cliënten kunnen daar terecht bij vragen en klachten omtrent onvrijwillige zorg.

Contactgegevens Quasir

Onze vaste contactpersoon bij Quasir is Ingrid de Jager. Zij komt 4 keer jaar op bezoek bij Zorggroep Vitez. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar. Mailen kan altijd.                       

Wanneer kan Ingrid helpen?
·Moet je iets wat je niet wilt?
·Wil je iets wat je niet mag?

Je kunt met Ingrid in vertrouwen praten over je probleem. Ze kan je helpen bij:
·het zoeken naar een oplossing
·een gesprek met je begeleider over je probleem.
·het schrijven van brieven of mails.

Jij of je wettelijk vertegenwoordiger kan Ingrid bereiken door:
06 82517952 of 085-4874012 (algemeen nummer)
ingriddejager@quasir.nl of cvp@quasir.nl (algemene mail)             
Haar aan te spreken wanneer ze aanwezig is bij onze zorggroep.

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang  onvrijwillige hulp ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt/wettelijk vertegenwoordiger desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntentvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en staat naast de cliënt.

                       

Onafhankelijke geschillencommissie
Mocht u er ook met de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kunt u doorverwezen worden naar de onafhankelijke geschillencommissie.

Geschillencommissie

 

Downloads