Doelgroep

 

Zorggroep Vitez richt zich op cliënten die vanwege een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen begeleiding en zorg nodig hebben. Wij richten ons daarbij ook op cliënten die extra kwetsbaar zijn en doorgaans moeilijk toegang krijgen tot voorzieningen. Zorggroep Vitez wil d.m.v. samenwerking met andere organisaties de kwaliteit van leven van die kwetsbare cliënten verbeteren. Het gaat hierbij om cliënten met meerdere problemen tegelijkertijd (multiprobleemsituaties) zoals psychische problemen, verwaarlozing, huiselijk geweld, schulden, dakloosheid of dreigende huisuitzetting. Vaak zijn er al verschillende instanties bij de cliënt betrokken. Het is van groot belang dat deze instanties intensief samenwerken om resultaten te boeken. Zorggroep Vitez wil daaraan bijdragen door een gedifferentieerd zorgaanbod op het gebied van wonen en zorg beschikbaar te stellen.