Organisatie

 

Zorggroep Vitez is een particuliere, kleinschalige en professionele zorginstelling die in 2008 is gestart. Deze intramurale zorg (verblijf) wordt gefinancierd via contracten met Gemeente (WMO-ZIN) en Zorgkantoor (WLZ-ZIN).

Naast de Raad van Bestuur (vier leden) zijn er drie coördinerend begeleiders (voor fase 1, fase 2, 2+ en 3 en voor dagbesteding). In totaal zijn circa 40 medewerkers werkzaam voor onze organisatie.

De cliënten van Zorggroep Vitez participeren in het te voeren beleid in de cliëntenraad. Er zitten van elke fase twee cliënten in de raad, zodat de belangen van al onze cliënten behartigd kunnen worden.

In termen van de organisatiecultuur kenmerkt de Zorggroep Vitez zich als een integere, dynamische en informele organisatie die permanent in beweging is. Plezier in zorgverlening willen wij in woord en daad uitdragen. Jezelf inzetten en verantwoordelijkheid willen nemen zijn daarbij van belang. Onze kernwaarden: Passievol, Betrouwbaar, Betrokken, en Creatief, fungeren als een rode draad door onze organisatie.

Het kwaliteitsbeleid neemt een belangrijke plaats in. Zorggroep Vitez is ISO gecertificeerd.

RvB 2021

De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden.
Op de foto staat van links naar rechts: Rita Maatje, Liesette Roosken, Karin Niers en Hendry Lubbers.