Gedragswetenschapper (m/v): ± 16 uur per week (ZZP)

Wij zoeken een gedreven en ervaren gedragswetenschapper die het leuk vindt om bij een kleine, lerende organisatie, met korte lijnen, zijn/haar passie uit te voeren. Ben jij een aanpakker en ga je geen uitdaging uit de weg? Dan zoeken wij jou!
 

Algemeen:
Zorggroep Vitez is een dynamische en professionele zorgonderneming voor mensen vanaf 18 jaar die, vanwege een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, gebaat zijn bij zorg en begeleiding in combinatie met wonen.

Onze cliënten hebben een zodanige zorgvraag dat zij moeilijk tot niet plaatsbaar zijn bij reguliere instellingen voor wonen en zorg. Wij helpen ze vooruit en stellen hen in staat om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Zorggroep Vitez biedt een gedifferentieerd zorgaanbod in een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie met een prettige, beschermde sfeer en een duidelijke structuur. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van onze cliënten ondersteund en dragen wij bij aan de kwaliteit van hun leven. Onze cliënten worden op een creatieve en flexibele wijze individueel begeleid naar meer zelfstandigheid, met als doel re-integratie in de maatschappij. Wij vinden het daarbij belangrijk dat onze cliënten in staat worden gesteld om zelf keuzes te maken.

Kernwaarden van Zorggroep Vitez:
Passievol
Betrouwbaar
Betrokken
Creatief

Locatie:
Zorggroep Vitez
heeft de hoofdlocatie gevestigd in een voormalig klooster en het daarbij behorende appartementencomplex te Weiteveen. De residentiële zorg en begeleiding verloopt via drie fasen. Afhankelijk van de problematiek en zorgbehoefte start de cliënt in fase 1, 2 of 3. Ook bieden wij ambulante begeleiding en dagbesteding. De dagbesteding is op een andere locatie, op loopafstand van de hoofdlocatie.

Functiebeschrijving
Als gedragswetenschapper ben je nauw betrokken bij situaties waarbij je expertise gevraagd wordt. De gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor het onderzoeken (diagnostiek) en begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking met meer complexe psychische, gedrags-en of psychiatrische problematiek. Je draagt bij aan het optimale en best passende zorgaanbod voor de cliënten. Hiernaast bied je advies aan het cliëntsysteem en diverse extern betrokkenen rondom de cliënt. Je levert een bijdrage aan het opstellen en evalueren van individuele zorgplannen. Je analyseert, bespreekt en verheldert problemen en draagt ideeën en werkbare oplossingen aan. Je geeft gevraagd en ongevraagd gedragsdeskundig advies aan het begeleidend team over verbetering van methodiek en aanpak van de zorg en levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van het begeleidend team. Je signaleert relevante ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en brengt voorstellen voor beleidsontwikkeling in.

Je neemt deel aan overleggen op zorginhoudelijk gebied, zoals de teamvergaderingen en het coördinatoren overleg. Je werkt nauw samen met de coördinatoren. Je geeft en ontvangt werkinhoudelijke aanwijzingen aan/van diverse in- en extern betrokkenen rondom de cliënt.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Je bent eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk gedeelte van de begeleidingsplannen en persoonsbeschrijvingen;
  • Je voert (indien nodig) diagnostisch onderzoek uit;
  • Je rapporteert en legt verantwoording af aan de Manager Zorg;
  • Je stelt kennis en ervaring beschikbaar aan collega’s;
  • Je hebt een adviserende rol en bent betrokken bij de oriënterende fase van een nieuwe aanmelding en neemt deel aan intake gesprekken; 
  • Je bent proactief m.b.t. verbetering van het beleid, de kwaliteit van de begeleiding en het werkklimaat van de zorggroep en bespreekt dit in het coördinerend overleg;
  • Je levert een actieve bijdrage aan de mogelijkheden tot scholingen, trainingen en/of cursussen voor begeleiders;
  • Je hebt korte lijnen tussen huisarts en POH;
  • Je bent aandachtsfunctionaris Wet Zorg & Dwang;
  • Je signaleert of de indicatie nog toereikend is en onderneemt zo nodig actie.

Opleiding vs. Werkervaring
Een universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie met aantekening diagnostiek.

Nadere informatie:
Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij mevrouw L. Roosken, bereikbaar per mail: info@zorggroep-vitez.nl.

Overige informatie
Wij zoeken een gedragswetenschapper voor maximaal 16 uur per week o.b.v. een ZZP-overeenkomst.

Sollicitatie richten aan:
Je kunt je sollicitatie vóór 26 juni a.s. insturen naar het e-mailadres info@zorggroep-vitez.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.