Zorg in fase 1, 2, 2+ en 3

 

De residentiële zorg en begeleiding verloopt via drie fasen. Afhankelijk van de problematiek en zorgbehoefte start de cliënt in fase 1, 2, 2+ of 3 en kan hij/zij eventueel doorstromen naar een volgende fase.
 

Fase 1 

Deze fase is gevestigd in het gerenoveerd voormalig klooster. De cliënt heeft daar de beschikking over een ruime kamer met eigen toilet en douche. Er is een gemeenschappelijke keuken en woonkamers. Deze fase is opgesplitst in twee kleinere leefgroepen van maximaal 6 cliënten. Iedere leefgroep heeft zijn eigen afdeling met huiskamer en personeel. Op die manier kunnen we de intensieve begeleiding die wij voor ogen hebben realiseren. Fase 1 is geschikt voor cliënten die directe nabijheid van de begeleiding nodig hebben en gebaat zijn bij een situatie waarin intensieve begeleiding en toezicht hand in hand gaan.

 

Fase 2

In deze fase wordt een lichtere vorm van 24 uurs residentiële zorg en begeleiding geboden. De cliënt heeft de beschikking over een eigen appartement op het terrein van de hoofdvestiging en moet in staat zijn zelf maaltijden te bereiden al dan niet met ondersteuning. Ook op andere leefgebieden wordt aanmerkelijk meer zelfstandigheid verlangd dan in fase 1; denk aan diverse huishoudelijke taken.
 

Fase 2+

In fase 2+ hebben wij zes appartementen. Deze appartementen zijn op loopafstand van de zorggroep gelegen. In deze fase wordt nog iets meer zelfstandigheid van de cliënt verwacht dan in fase 2. Deze fase is een mooie tussenstap voor een eventuele doorstroom naar fase 3.

 

Fase 3
Deze fase is in principe bedoeld voor cliënten die met succes fase 2 (en eventueel fase 2+) hebben afgerond en toe zijn aan een volgende stap richting zelfstandigheid. De begeleiding wordt afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt, gepland en ongepland en er is een dagbesteding beschikbaar.

In fase 3 kunt u op verschillende manieren wonen in combinatie met zorg en dagbesteding.

1. Wij huren woningen van woningbouwcoöperaties en particuliere verhuurders. Deze woningen worden in fase 3 in bruikleen gegeven aan onze cliënten voor de duur van de zorgovereenkomst. De woningen behoren tot de zorginstelling en u kunt van alle faciliteiten van Zorggroep Vitez gebruik maken, zoals: de dagbesteding, recreatieprogramma, ontmoetingsavonden en de beschikbaarheid van het personeel; 24 uur per dag. In sommige gevallen is het mogelijk om de woning na een succesvol traject zelf te gaan huren.

2. U huurt zelf een woning en sluit met Zorggroep Vitez een zorgovereenkomst voor geplande zorg en/of dagbesteding